Sporto projektas ,,Nauja galimybė“
PROJEKTAS ,,DRAUGYSTĖS KIEMAS“
Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektas ,,Draugystės kiemas“
PROJEKTAS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMUOSE“
PROJEKTAS „GALIU, NES JAUČIU IR KURIU“
PROJEKTAS „JUDU SAVO RITMU“
PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“