Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Mūsų įstaigos tikslas – užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą, didinti paslaugų teikimo kokybę, palaikyti ir plėtoti ryšius tarp savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos, rajono visuomenės, viešinti įstaigos veiklą, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės įstaigomis.

https://www.taurage.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/korupcijos-prevencija/