Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Mūsų įstaigos tikslas – užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą, didinti paslaugų teikimo kokybę, palaikyti ir plėtoti ryšius tarp savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos, rajono visuomenės, viešinti įstaigos veiklą, didinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės įstaigomis.

Sprendimas dėl tauragės rajono savivaldybės 2015–2016 metų korupcijos prevencijos programos ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

Tauragės rajono savivaldybės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas.