Kviečiame į savo komandą prisijungti socialinį darbuotoją.

 

Reikalavimai:

turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją;

turėti pakankamai socialinių, teisinių ir psichologinių žinių, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją; gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

pasižymėti, tokiomis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, sąžiningumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.

Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

Darbo pobūdis:

teikti kvalifikuotas socialines paslaugas Globos namų gyventojams (senyvo amžiaus asmenims), atsižvelgiant į gyventojų individualius poreikius, galimybes, sveikatos būklę siekiant stiprinti gyventojų savarankiškumą bei užtikrinti kuo geresnę gyvenimo kokybę;

vertinti gyventojų poreikius socialinėms paslaugoms, rengti, koreguoti ir pildyti gyventojų individualius socialinės globos planus;

konsultuoti, atstovauti, tarpininkauti gyventojams spendžiant jų socialines, buitines, finansines problemas įstaigoje ir kitose  institucijose;

sukurti bendradarbiavimo su gyventoju santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo artimuosius, ugdyti pasitikėjimą savimi, sudaryti galimybę paties saviraiškai;

bendradarbiauti su kitais įstaigos specialistais organizuojant gyventojų laisvalaikį, renginius ir išvykas globos namų gyventojams bei dalyvauti su gyventojais kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;

užmegzti ir palaikyti ryšius su gyventojų artimaisiais, informuoti juos apie svarbesnius gyventojo gyvenime įvykusius pokyčius, skatinti gyventojo ir jo artimųjų bendravimą;

lydėti gyventoją už globos namų ribų.

Atlyginimas (bruto): nuo 1678,28

 

Reikalinga pateikti:

– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

– gyvenimo aprašymą;

Dokumentus pateikti el. paštu: info@lgn.lt

Informacija teikiama tel. 8 446 41290.

Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus bus kviečiami pokalbiui el. paštu arba telefonu.

 

Dokumentai priimami iki 2024-02-28.