2022 biudžetiniais metais numatomų pirkiti Lauksargių globos namų reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas VŠ9-1
Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo
2021 biudžetiniais metais numatomų pirkiti Lauksargių globos namų reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas VŠ9-1
2021 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-2
2021 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-3
2021 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-4
2020 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-5
2020 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-4
2020 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-3
2020 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų plano papildymas
2020 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės
2019 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-3
2019 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-2
2019 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
2018 Viešųjų pirkimų plano pildymas
2018 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
2017 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
Įsakymas dėl taisyklių pripažinimo netekusiu galios
V-pirkimai