2020 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų plano papildymas
2020 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
Supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės
2019 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-3
2019 Viešųjų pirkimų plano pildymas VŠ9-2
2019 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
2018 Viešųjų pirkimų plano pildymas
2018 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
2017 Biudžetiniais metais numatomų pirkti Lauksargių Globos namų reikmėms reikalingų darbų , prekių ir paslaugų planas
Įsakymas dėl taisyklių pripažinimo netekusiu galios
V-pirkimai