Vizija

Moderni ir nuolat tobulėjanti socialinės globos paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Misija

Užtikrinti kokybiškų, efektyvių, asmens poreikius atitinkančių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.

Vertybės

Darna, pagarba, empatija, atvirumas, pasitikėjimas, atsakomybė, bendravimas ir bendradarbiavimas, komandinis darbas, kompetencija, iniciatyvumas, kūrybiškumas.