Sporto projektas ,,Nauja galimybė“

Švietimo mainų paramos fondas ir Lauksargių globos namai pasirašė sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto įgyvendinimo sutartį (projekto Nr. SRF-SIĮ-2020-1-0143). Projektu siekiama skatinti pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų sporto plėtrą Tauragės rajone. Įgyvendinant projektą bus įrengta suaugusiems, tame tarpe ir neįgaliems asmenims, sportavimui pritaikyta rekreacinė zona, kurioje bus pastatyta 10 lauko sporto įrenginių (įvairūs neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims pritaikyti treniruokliai, supynė, skirta judėjimo negalią turintiems asmenims, lauko šachmatų ir lauko stalo futbolo stalas) ir įrengta mini golfo aikštelė. Bus įsigytos įvairios sporto priemonės individualių ir grupinių fizinių pratybų uždarose patalpose ir lauke organizavimui. Maža fizinį aktyvumą ir pajėgumą turinčių asmenų fiziniams aktyvinimui bus įsigytos interaktyvios treniravimosi priemonės.

Tikimasi, kad projekto naudą pajus ir reguliariai sportuoti pradės 200 suaugusių (iš jų 130 neįgalių) asmenų. Sporto projekto įgyvendinimas prisidės prie sporto socialinės funkcijos stiprinimo, mažins socialinę pagyvenusių ir neįgalių asmenų atskirtį. Sportavimo sąlygos bus sudarytos kaimiškoje vietovėje gyvenantiems asmenims, kas užtikrina lygias galimybes užsiimti aktyvia fizine veikla, nepriklausomai nuo amžiaus, sveikatos būklės, socialinio statuso ar gyvenamosios vietos.

Projekto įgyvendinimui numatyta 94 310,07 Eur, iš jų: sporto rėmimo fondo lėšos – 84 879,06 Eur (90 proc.) ir nuosavas indėlis – 9 431,01 Eur (10 proc.). Projekto trukmė – 20 mėn.