PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

2019 m. birželio 25 d. Lauksargių globos namai pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas globos namuose, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, projekto trukmė – 1,5 metų.

EQUASS kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje leis įvertinti teikiamų paslaugų kokybę bei bus sudaryta galimybė tobulėti ir teikti paslaugas atitinkančias Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus bei garantuos paslaugų gavėjams bei kitoms suinteresuotoms pusėms, kad įstaiga teikia kokybiškas socialinės globos paslaugas.