PROJEKTAS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS) PANAUDOJIMAS LAUKSARGIŲ GLOBOS NAMUOSE“

2019 m. balandžio 24 d. Lauksargių globos namai ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projektų finansavimo klimato kaitos  specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį dėl finansavimo teikimo projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Lauksargių globos namuose“ ir bus skirta 24427,24 eurų subsidija.

Viso projekto sąmata – 32591,05 eurų. 8163,81 eurų bus skirta iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui. Fotovoltinės saulės elektrinės įsigijimo ir įrengimo darbus atlieka UAB „Elmitra“. Rangos darbų sutarties vertė – 31324,18 eurų.