PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS LIETUVOJE“

Siekiant užtikrinti efektyvų paslaugų teikimo procesą globos namuose, buvo įdiegta Europos socialinių paslaugų kokybės sistema EQUASS ir 2021 m. gegužės 19 d. buvo gautas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas.

2024 m. sausio 5 d. Lauksargių globos namai pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“ sutartį siekiant pakartotinio EQUASS Assurance kokybės sertifikato įsigijimo.

Palaikydami EQUASS kokybės sistemą įstaigoje nuolat siekiame tobulėti ir teikti paslaugas atitinkančias Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus bei garantuoti paslaugų gavėjams bei kitoms suinteresuotoms pusėms, kad įstaiga teikia kokybiškas socialinės globos paslaugas. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis