Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektas ,,Draugystės kiemas“

2020 m. kovo 5 d. Lauksargių globos namai ir Tauragės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį dėl lėšų skyrimo projekto ,,Draugystės kiemas“ įgyvendinimui iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų integracijos programos. Projekto vykdymui skirta – 2000,00 eurų.

Projektu „Draugystės kiemas“ siekiama užtikrinti asmenų, turinčių specialiuosius poreikius, tikslingą, kokybišką, efektyvų užimtumą, kurti patrauklią aplinką laisvalaikio bei užimtumo veiklų lauke organizavimui.

Tikslui pasiekti bus įsigyjami lauko baldai: kėdės, paklotai ant kėdžių, stalai, pavėsinės ir lauko skėčiai. Taip pat įsigyjamos kūrybiškumo ir lauko laisvalaikio priemonės: komplektas didelių lauko šaškių bei pakabinimo sistema.

Džiaugiamės, kad globos namų gyventojai jau pamėgo naujai susiformavusias laisvalaikio lauke erdves, kur yra žaidžiami lauko stalo žaidimai, vyksta kūrybiniai užsiėmimai, jaukūs ir draugiški pokalbiai.