VADOVAS
Jovita Černeckienė
Gimė: 1979 m. vasario 15 d. Tauragės mieste.
Išsilavinimas: Aukštasis
Mokymo įstaigos:
1997 m. baigė Martyno Mažvydo vidurinę mokyklą.
2001 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir pradinio ugdymo mokytojos kvalifikaciją.
2005 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.
2012–2013 m. Mykolo Romerio universitete įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją.
Darbo patirtis:
2003–2005 m. Tauragės Socialinių paslaugų centre dirbo lankomosios priežiūros darbuotoja su socialinės rizikos šeimomis.
2005–2016 dirbo Tauragės Socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio nakvynės namų vadove.
2010–2013 m. administravo projektą „Nakvynės namų rekonstrukcija“.
Nuo 2010 m. – nevyriausybinės organizacijos „Maisto bankas“ savanorė.
Nuo 2016 m. birželio 1 d. Lauksargių globos namų direktorė.